صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          18/04/96          13:16  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-97به تفکیک رشته ورودی
  خلاصه خبر :  
  

  

اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در  نیمسال  اول 98-97  به تفکیک رشته - ورودی  
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی
10 واحد 19.95 اكرم مرادي گماسائي 9616516207 نفر اول ورودی 96 مهر 
12 واحد 19.95 مريم خليلي 9616516208
12 واحد 19.55 زهرا همائي 9616516201 نفر دوم
14 واحد 19.45 كورش شاپوري 9616516106 نفر سوم
             
12 واحد 19.29 سحر هوشنگي ماهر 9626516206 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت
12 واحد 18.92 پونه كوچكي زاد 9626516204 نفر دوم
14 واحد 18.79 فريده محتشمي 9626516202 نفر سوم
               
10 واحد 19.9 نگار نيك نفس 9716516208 نفر اول ورودی 97 مهر   
12 واحد 19.8 زهره قاسمي نژاد 9716516210 نفر دوم  
12 واحد 18.4 مهديه نوروزي اقبالي 9716516207 نفر سوم  
               
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت ورزشی -گرایش مدیریت راهبردی
10 واحد 19.3 علي حيدري 9616524112 نفر اول ورودی 96 مهر 
12 واحد 18.9 علي مهرعليان  9616524106 نفر دوم
14 واحد 18.54 احمد قاسمي 9616524105 نفر سوم
             
12 واحد 18 هادي رحيمي نياركي 9626524102 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت
               
8 واحد 20 رحيم حسيني 9716524107 نفر اول ورودی 97 مهر   
12 واحد 20 ميترا بابائي زردره 9716524201  
12 واحد 19.94 حسين پاك نژاد 9716524103 نفر دوم  
8 واحد 19.75 زهرا گلناري 9716524203 نفر سوم  
               
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     حقوق خصوصی
7 واحد 20 مريم حسامي 9626537205 نفر اول ورودی 96  
9 واحد 19.67 امير زماني 9626537107 نفردوم 
9 واحد 19.33 حميد كلهر 9626537102 نفر سوم
               
8 واحد 18.75 خديجه بهبودي 9716537202 نفر اول ورودی 97    
8 واحد 18.25 معصومه انصار 9716537201 نفردوم   
8 واحد 17.63 عرفان اسمعيل پورلنگرودي 9716537113 نفر سوم  
               
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  طبیعت گردی
10 واحد 19.75 سيدصفاالدين هاشميان 9626529102 نفر اول ورودی 96  
10 واحد 19.4 مهشيد ملازماني 9626529201 نفر دوم
10 واحد 19.3 محمدحسين عبابافها 9626529101 نفر سوم
اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در  نیمسال اول   97-96  به تفکیک رشته - ورودی صفحه دوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     فیزیولوژی ورزشی-گرایش فعالیت بالینی
10 واحد 19.3 سمانه حسن پور 9616526201 نفر اول ورودی 96 مهر 
10 واحد 18.35 قاسم ترابي پلت كله 9616526106 نفردوم
14 واحد 17.7 معصومه گودرزي عملجات 9616526207 نفر سوم
 
10 واحد 17.7 سيده نجمه ميرآقائي 9626526201 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت
12 واحد 15.58 مرجان كرمي 9626526203 نفردوم
10 واحد 15.4 زهرا خواجوند 9626526206 نفر سوم
 
14 واحد 18.8 اسماعيل  حبيبي 9716526101 نفر اول ورودی 97 مهر 
10 واحد 18.5 مجيد گروهء 9716526104 نفر دوم
10 واحد 17.1 راحله خدابنده 9716526211 نفر سوم
10 واحد 17.1 گلزار خالديان 9716526204
             
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیکی
14 واحد 20 فرناز رشوند 9616531201 نفر اول ورودی 96 مهر 
14 واحد 19.8 مهشاد بهتوئي 9616531202 نفر دوم
14 واحد 19.75 عطاءاله كبيري 9616531102 نفر سوم
 
14 واحد 19.85 فاطمه صمدي رودميانه 9626531202 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت
14 واحد 19.75 راحله ملك محمدي 9626531204 نفر دوم
14 واحد 19.2 سميه رحيمي 9626531205 نفر سوم
               
10 واحد 19.42 فريبا كلاني فر 9716531204 نفر اول ورودی 97 مهر   
12 واحد 18.88 زهرا سليمان تربتي 9716531202 نفر دوم  
12 واحد 18.63 احسان احمدي آشتياني 9716531101 نفر سوم  
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   فیزیولوژی ورزشی-گرایش تغذیه ورزشی
12 واحد 20 مريم صفات 9616530205 نفر اول ورودی 96 مهر 
10 واحد 18.7 مهرداد مهرعليان 9616530103 نفر دوم
14 واحد 18.2 ليلا درگي 9616530203 نفر سوم
             
10 واحد 20 فريبا آرمان نيا 9626530209 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت
12 واحد 19.9 مجتبي مهدوي آسيابر 9626530107 نفر دوم
10 واحد 19.6 ماريا رحمني 9626530207 نفر سوم
             
10 واحد 19.6 راحله كبيري 9716530206 نفر اول ورودی 97 مهر 
14 واحد 18.6 آرزو خالقي 9716530202 نفر دوم
10 واحد 18.1 سحر ساماني پور 9716530203 نفر سوم    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :