صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          30/05/96          13:27  
    عنوان خبر : لیست تکدرس های تابستان 96
  خلاصه خبر :  
  

 

لیست دروس تکدرس تابستان 96
مراجعه به استاد نام و نام خانوادگی دانشجویان ساعت امتحان تاريخ امتحان استاد نام درس
مراجعه به استاد روزهای چهارشنبه ساعت16 منیره درویش عجمی 13:30 96/06/23 حميدي،دكترمنصور آسيب شناسي ورزشي
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت 11 و پنج شنبه ها ساعت8  سید مهدی سیدموسوی 13:30 96/06/25 شاه پوري اراني،كيوان آمار كاربردي در ايمني كار
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت 11 و پنج شنبه ها ساعت8  صبا نصرالهی 13:30 96/06/25 شاه پوري اراني،كيوان آمار و كاربرد آن در مديريت
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت 17 زکیه صفی خانی-فاطمه محمدی-پرستو نیکوکار 13:30 96/06/21 واحدي،ربابه اخلاق و تربيت اسلامي
مراجعه به استاد سه شنبه ها11 و پنج شنبه ها8  محمد ذوالفقاری-صبا نصرالهی  13:30 96/06/23 شاه پوري اراني،كيوان ارزيابي اقتصادي طرحها
تماس با تلفن 09123822794 زهرا پورخداقلی 13:30 96/06/20 سليماني،سعيد اصول بانكداري
تماس با تلفن 09198462096 مصطفی آقایی الموتی 13:30 96/06/23 كاكاوند،سحر اصول بيمه هاي اجتماعي و تامين آن
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت8 سمیه کشاورز 13:30 96/06/25 رهروان،سعيد اقتصاد(2)(كلان)
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت8 پوریا پوریان پور 13:30 96/06/20 رهروان،سعيد امور مالي بين المللي
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت8 سینا محمدبیگی 13:30 96/06/20 رهروان،سعيد بازرگاني بين المللي
تماس با تلفن 09123822794 زهرا پورخداقلی 13:30 96/06/25 سليماني،سعيد بانكداري خارجي (2)
تماس با تلفن 09121825675 زهرا حق دوست-مریم یوسفی 13:30 96/06/20 خسروي،اشرف السادات بيمه اشخاص (2)
تماس با تلفن 09121825675 مریم یوسفی 13:30 96/06/23 خسروي،اشرف السادات بيمه اموال (1)
تماس با تلفن 09121825675 عاطفه رضایی 13:30 96/06/25 خسروي،اشرف السادات بيمه اموال (2) (بيمه دريائي)
تماس با تلفن 09126824001 عماد افشار-محمد گرجی 13:30 96/06/23 ميرزائي،قربانعلي تاريخ تحليلي صدراسلام
تماس با تلفن 09127842989 زهرا طاهرخانی-حامد قدسی 13:30 96/06/23 توفيقي،محمد تفسير قرآن (2)
تماس با تلفن 09127842989 مرضیه الماسی-پریسا بهبهانی-پوریا پوریان پور 13:30 96/06/21 توفيقي،محمد تفسيرموضوعي قرآن
مراجعه به استاد چهار شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت14 امید خلیلی 13:30 96/06/21 اصغري،جعفر حسابداري مالي
مراجعه به استاد چهارشنبه ها وپنج شنبه ها ساعت14 سمیه کشاورز 13:30 96/06/22 اصغري،جعفر حسابداري ميانه 1
تماس با تلفن 09122817914 شایسته بهروزی 13:30 96/06/22 عطيفه،عباس حسابرسي مالياتي
تماس با تلفن 09122814754 محسن نیک کار 13:30 96/06/25 يزدي ها،احمد حسابرسي1
تماس با تلفن 09125823345 نرگس مراد زاده 13:30 96/06/23 مرتضي قريه علي،علي حقوق اساسي
تماس با تلفن 09123817646 احمد بهرامی 13:30 96/06/20 مويدي فر،مويد حقوق ورزشي
مراجعه به استاد سه شنبه ها وپنج شنبه هاساعت8  هانیه یکه روستا 13:30 96/06/20 شايگان،جمال روابط عمومي و بين الملل
مراجعه به استاد سه شنبه ها11 و پنج شنبه ها8  امید خلیلی 13:30 96/06/25 شاه پوري اراني،كيوان روش هاي آماري 
مراجعه به استاد سه شنبه هاساعت 17 زهرا صالحی        13:30 96/06/20 واحدي،ربابه روش هاي تربيت در نهج البلاغه
تماس با تلفن 09123823726 محمد گرجی افسانه موسوی -مرضیه پندند 13:30 96/06/21 سيدي،بهزاد ريشه هاي انقلاب اسلامي ايران
مراجعه به استاد چهارشنبه ها ساعت16 سمانه صنعت-پرستو نیکوکار 13:30 96/06/20 حميدي،دكترمنصور زبان انگليسي تخصصي 
مراجعه به استاد پنجشنبه ها ساعت 8 سهیلا رحمتی-فاطمه موسوی 13:30 96/06/23 محمد بيگي،سحر زبان تخصصي  اقتصاد
مراجعه به استاد چهارشنبه ها ساعت8 مرتضی عبدالهی 13:30 96/06/22 دلير،دل انگيز زبان تخصصي (4)-الهيات
مراجعه به استاد چهارشنبه ها ساعت8 صبا نصرالهی 13:30 96/06/23 دلير،دل انگيز زبان تخصصي 1و 2 امور بانكي
مراجعه به استاد چهارشنبه ها ساعت8 زهرا حق دوست-سارا نصیرپور 13:30 96/06/25 دلير،دل انگيز زبان تخصصي 3و4 بيمه
مراجعه به استاد چهارشنبه ها ساعت8 مهدی علیپور 13:30 96/06/25 دلير،دل انگيز زبان فني
مراجعه به استاد سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت8 هانیه یکه روستا 13:30 96/06/23 شايگان،جمال ساختار و ضوابط انواع سازمان هاي ورزشي
مراجعه به استاد سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت8 منیره درویش عجمی 13:30 96/06/25 شايگان،جمال سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني
تماس با تلفن 09127849690 فرشته رضایی 13:30 96/06/25 بيدل،مهدي سياستهاي پولي ومالي
تماس با تلفن 09127849690 سجاد شاد 13:30 96/06/25 بيدل،مهدي سياستهاي پولي ومالي 
مراجعه به استاد سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت8 سید محمدحسین قاسمی 13:30 96/06/22 شايگان،جمال شيوه هاي بازاريابي ومشاركت دادن بخش خصوصي در ورزش
تماس با تلفن 09123822794 فاطمه ابراهیمی-زهرا سلطان زاده  13:30 96/06/20 سليماني،سعيد عمليات بانكي
تماس با تلفن 09122828092 مرتضی عبدالهی-زهرا محمدبیگی 13:30 96/06/20 هاشمي پور،مهدي فقه تطبيقي
تماس با تلفن 09122817914 زهرا سلطان زاده 13:30 96/06/25 عطيفه،عباس قانون مالياتها (1)
تماس با تلفن 09122817914 شایسته بهروزی 13:30 96/06/25 عطيفه،عباس قانون مالياتها (4)
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت14 و پنج شنبه ها ساعت8 فاطمه محمدی-منیژه درئیش عجمی 13:30 96/06/22 شاه پوري اراني،كيوان كار آفريني و پروژه
مراجعه به استاد سه شنبه ها ساعت8 فاطمه موسوی 13:30 96/06/21 رهروان،سعيد ماليه بين الملل
مراجعه به استادچها شنبه ها و پنجشنبه هاساعت  14 محمد گرجی 13:30 96/06/25 اصغري،جعفر مباحث جاري در حسابداري
مراجعه به استاد سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت8 هانیه یکه روستا 13:30 96/06/25 شايگان،جمال مباني روانشناسي ورزشي
تماس با تلفن 09127818198 احمد بهرامی 13:30 96/06/23 دلير،دل آرام مباني مديريت رفتار سازماني
مراجعه به استاد سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت8 هانیه یکه روستا 13:30 96/06/22 شايگان،جمال نظارت و ارزشيابي در مديريت تربيت بدني
مطالعه جزوه ترم قبل  میترا محمدی  13:30 96/06/23 آقای نجاتیان حسابداری صنعتی 2    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :