صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          13/06/96          17:12  
    عنوان خبر : اعلام میزان و زمان واریز شهریه نیمسال اول 97-96
  خلاصه خبر :  
  

کلیه دانشجویان موظفند براي صدور مجوز مالي و اجازه انتخاب واحد، مبلغ شهریه اعلامي در جدول زیر ( براساس مقطع و ورودی خود) را ( حداکثر تا 23 شهریور ) پرداخت نمايند. 

توضيح: مبالغ تعيين شده  برای پرداخت به صورت تقریبی  برای 18 واحد درسی کاردانی وکارشناسی و  10واحد درسی کارشناسی ارشد محاسبه و مبلغ قطعی شهریه نمی باشد   ،مبلغ نهایی شهریه هر دانشجو بعد از حذف و اضافه وقطعی شدن واحدها  (بر مبنای  تعداد و نوع واحدهای انتخابی دانشجو بر اساس جدول شهريه ثابت و متغير مصوب هیات امنا براي سال 96 و  میزان مبالغ واریزی وبدهکاری یا بستانکاری قبلی دانشجو)  مشخص  خواهدشد     

ورودي

کارشناسي ارشد

کلیه رشته ها

 

کارشناسي پيوسته کلیه رشته ها بجز علوم زیستی

کارشناسي پيوسته علوم زیستی

کارشناسي نا پیوسته  و  کارداني ناپیوسته و پیوسته

 

تربیت بدنی و       ایمنی صنعتی و نرم افزار کامپیوتر

 

سایر رشته ها

ورودي 93

-------

هشتصد هزار تومان

نهصد و پنجاه هزار تومان

نهصد و پنجاه هزار تومان

 

نهصد هزار تومان

ورودی  94

پرداخت بعد از هماهنگی با کارشناس تحصیلات تکمیلی

هشتصد و پنجاه هزار تومان

یک میلیون تومان

یک میلیون تومان

 

نهصد و پنجاه هزار تومان

ورودی 95

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

نهصد هزار تومان

یک میلیون و پنجاه هزار تومان

یک میلیون و پنجاه هزار تومان

 

یک میلیون تومان

وردی 96

یک میلیون و نهصد هزار تومان

نهصد و پنجاه هزار تومان

یک میلیون و صد هزار تومان

یک میلیون و صد هزار تومان

 

یک میلیون و پنجاه هزار تومان

             

 

 نکات مهم 1-دانشجوياني که بدهکاري  قبلي دارند مي بايست مبلغ واريزي شان جمع مبلغ بدهي و ميزان شهريه اعلامي باشد و دانشجوياني که  بستانکار هستند مي توانند بعد از کسر ميزان بستانکاري از شهريه اعلامي مابه التفاوت آن را واريز نمايند.

2- دانشجویان باید قبل از اتمام فرصت تعیین شده شهريه خود را پرداخت  و از صدور مجوز مالی برای انتخاب واحد مطمئن گردند در غیر اینصورت مسئوليت  بروز مشکل در انتخاب واحد به عهده خود دانشجو  خواهد بود .

روش های واریز شهریه :

1- به صورت الکترونيکي از طریق سایت( دستورالعمل پرداخت الکترونيکي به شکل تصويري دربخش فايلهاي سايت دردسترس است)

2- واریز شهریه به یکی از حساب های موسسه و تحویل فیش به امورمالی.

شماره حسابهای موسسه : الف-بانک تجارت شعبه منتظری 61661-21130  

  ب-بانک رفاه شعبه شهید بابایی 3266552-1073        ج-بانک صادرات  شعبه فلسطین 0102769238005

3- مراجعه به امور مالی و پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان موسسه

 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :