صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          15/01/97          14:28  
    عنوان خبر : لیست دانشنامه های آماده تحویل دی 96
  خلاصه خبر :   دانش آموختگان ذیل می توانند جهت دریافت دانشنامه خود با در دست داشتن اصل گواهی موقت به امور فارغالتحصیلان مراجعه نمایند
  

 

لیست دانشنامه های  آماده تحويل  دی ماه 96

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

محبوبه

اخوان فرش چی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

2

محمد

ایمانی اصفهاباد

علوم اقتصادی – اقتصادپول وبانکداری

کارشناسی پیوسته

3

مصطفی

بهرامی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

4

منصوره

بهشتی پور

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

5

احترام السادات

بیدکی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

6

امیر

بیگدلی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

7

معصومه

بیگلری

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

8

فاطمه

تاج الدینی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

9

خدیجه

تقوی راد

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

10

فرشاد

حاجی آقائی

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

11

عرفان

حسینی سرائی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

12

رضا

دادجوایرنجی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

13

مریم

رشوند آوه

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

14

غزال

رودکی

علوم اقتصادی – اقتصادپول وبانکداری

کارشناسی پیوسته

15

رضا

سرابی اسمعیل آباد

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

16

مسعود

سلمانی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

17

اکرم

شاه وردی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

18

سارا

شکوری

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

19

مسعود

شهبازی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

20

زهرا

شهبازی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

21

مریم

صبری چرمخوران

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

22

ثریا

صدیق پورجوقان

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

23

رسول

عالی آسیابر

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

24

نرجس

عطایی کیش خاله

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

25

مرجان

فرجی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

26

پریسا

قلیچ خانی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

27

شیدا

قنبری شاهراجی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

28

فاطمه

کشاورز

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

29

هادی

کشاورز گرامی

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

30

سمیه

کمری

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

31

سمیرا

کیاحیرتی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

32

ریحانه

گودرزی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

33

فرزانه

نصیری اقدم سوینی

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

34

علیرضا

هرمزشیخطبقی

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

35

بهروز

همتی سزنقی

علمی –کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

36

سحر

حسن پناه

مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته

37

امیرعلی

ملکشاهی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

38

مهدی

میرزائی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :