صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          13/08/97          15:21  
    عنوان خبر : اطلاعیه مهم برای دانشجویان درس توسعه اقتصادی استاد میهن دوست . .....
  خلاصه خبر :  
  

اطلاعیه مهم برای دانشجویان درس توسعه اقتصادی استاد میهن دوست  . حضور در جلسات کلاس برای تمام دانشجویان الزامی است و در صورت غیبت بیش از حد مجاز مقرر در ایین نامه درس دانشجو حذف خواهد شد    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :