صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          01/09/97          18:10  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 97-96 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

  اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در  نیمسال  دوم 97-96  به تفکیک رشته - ورودی    
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی  
  12 واحد 19.04 زهرا همائي 9616516201 نفر اول ورودی 96 مهر   
  10 واحد 18.9 اكرم مرادي گماسائي 9616516207 نفر دوم  
  8 واحد 18.75 سيدسالار علوي نسب 9616516102 نفر سوم  
                 
  10 واحد 18.9 سحر هوشنگي ماهر 9626516206 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت  
  10 واحد 18.25 مژگان كرم پور 9626516207 نفر دوم  
  8 واحد 17.88 رقيه رباني 9626516205 نفر سوم  
     
   
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت ورزشی -گرایش مدیریت راهبردی  
  12 واحد 19.2 پيام زاج فروشهاي قزويني 9616524113 نفر اول ورودی 96 مهر   
  12 واحد 19.1 علي حيدري 9616524112 نفر دوم  
  12 واحد 18.25 علي مهرعليان  9616524106 نفر سوم  
  12 واحد 17.42 هادي رحيمي نياركي 9626524102 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت  
   
 
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     فیزیولوژی ورزشی-گرایش فعالیت بالینی  
  10 واحد 19.8 سمانه حسن پور 9616526201 نفر اول ورودی 96 مهر   
  10 واحد 18.95 حميدرضا يزدي 9616526104 نفردوم  
  10 واحد 17.6 قاسم ترابي پلت كله 9616526106 نفر سوم  
     
  10 واحد 18.1 سيده نجمه ميرآقائي 9626526201 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت  
  10 واحد 16.5 مرجان كرمي 9626526203 نفردوم  
  12 واحد 16.42 الهه محمدقليها 9626526205 نفر سوم  
                   
                   
                   
   
 
       
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیکی  
  10 واحد 19.8 مريم شكري فر 9616531203 نفر اول ورودی 96 مهر   
  10 واحد 18.8 فرناز رشوند 9616531201 نفر دوم  
  10 واحد 18.75 مهشاد بهتوئي 9616531202 نفر سوم  
     
  12 واحد 19.67 راحله ملك محمدي 9626531204 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت  
  12 واحد 19.08 فاطمه صمدي رودميانه 9626531202 نفر دوم  
  12 واحد 18.33 رضا آويژه 9626531103 نفر سوم  
     
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   فیزیولوژی ورزشی-گرایش تغذیه ورزشی  
  10 واحد 19.45 مريم صفات 9616530205 نفر اول ورودی 96 مهر   
  14 واحد 17.75 مهرداد مهرعليان 9616530103 نفر دوم  
  10 واحد 17.55 ليلا اله ورن 9616530202 نفر سوم  
                 
  12 واحد 20 فريبا آرمان نيا 9626530209 نفر اول ورودی 96 تکمیل ظرفیت  
  12 واحد 19.67 مجتبي مهدوي آسيابر 9626530107 نفر دوم  
  12 واحد 19.42 ماريا رحمني 9626530207 نفر سوم  
     
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     حقوق خصوصی  
  10 واحد 18.75 سيدجلال حاجي نصيري 9626537109 نفر اول ورودی 96    
  10 واحد 18.5 امير زماني 9626537107 نفردوم   
  10 واحد 18.32 مريم حسامي 9626537205 نفر سوم  
   
  تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  طبیعت گردی  
  8 واحد 19.25 مهشيد ملازماني 9626529201 نفر اول ورودی 96    
  8 واحد 19 سيدصفاالدين هاشميان 9626529102 نفر دوم  
  8 واحد 18.94 محمدحسين عبابافها 9626529101 نفر سوم  

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :