صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          13/10/97          17:43  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته در نیمسال دوم 97-96 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

اسامي دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته در نيمسال دوم 97-96      
(معيار : گذرانيدن حداقل 14 واحد و کسب ميانگين بالاتر از 14)      
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم علمی کاربردی حسابداري      
14 واحد 18.61 شيوا عباسي پارودباري 951322001 نفر اول ورودي مهر 95      
16 واحد 16.81 رقيه قلي بيگي 951322006 نفر دوم      
18 واحد 15.97 الميرا سادات ميرحسيني 951322003 نفر سوم      
20 واحد 18.88 مهسا كشاورزاسعدي 952322003 نفر اول ورودي بهمن 95      
20 واحد 18.24 سمانه لامعي رامندي 952322001 نفر دوم      
          نفر سوم      
18 واحد 16.69 سحر كارگر 962322001 نفر اول ورودي 96      
18 واحد 15.19 مصطفي عليجاني 962321001 نفر دوم      
          نفر سوم      
       
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مديريت بازرگاني      
17 واحد 19.19 سيد معصومه موسوي 951332009 نفر اول ورودي 95      
14 واحد 18.93 محدثه عباسي  951332004 نفر دوم      
18 واحد 18.47 محدثه خاكپور 951332006 نفر سوم      
18 واحد 18.47 سكينه حسن پور 961332001 نفر اول ورودي مهر 96      
20 واحد 18.2 حسين غلامحسيني  961331006 نفر دوم      
20 واحد 16.95 سهراب ملاحسيني 961331005 نفر سوم      
16 واحد 15.27 مهدي متين  962331001 نفر اول ورودي بهمن 96      
          نفر دوم      
          نفر سوم      
       
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه   مديريت بیمه      
20 واحد 17.02 فاطمه علي بخشي 951362006 نفر اول ورودي مهر 95      
20 واحد 16.7 حامد حسيني 951361001 نفر دوم      
17 واحد 14.71 عاطفه شيرخانلو 951362007 نفر سوم      
23 واحد 19.74 اعظم مردعلي 952362001 نفر اول ورودي بهمن 95      
20 واحد 16.79 سعيد اقدام طلب 952361001 نفر دوم      
          نفر سوم      
20 واحد 16.13 سيدناصر حسيني 961361004 نفر اول ورودي مهر 96      
          نفر دوم      
       
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  تربيت بدني      
18 واحد 17.39 مليحه آزادفلاح 9513182003 نفر اول ورودي مهر 95      
14 واحد 16.71 فاطمه رودباري 9513182004 نفر دوم      
19 واحد 16.37 فاطمه پيشكاه زاده 9523182001 نفر سوم      
24 واحد 19.54 فاطمه محمدي 9613182009 نفر اول ورودي مهر 96      
20 واحد 18.9 ريحانه سادات حسيني 9613182003 نفر دوم      
18 واحد 17.67 حميدرضا صبان 9613181001 نفر سوم      
                     
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی      
19 واحد 17.03 محمد چگيني 961391001 نفر اول ورودي مهر 96      
19 واحد 16.58 عاطفه ياري فر 961392002 نفر دوم      
20 واحد 15.72 فائزه پارسافر 961392001 نفر سوم      
20 واحد 15.97 غلامرضا كريمي 962391001 نفر اول ورودي بهمن96      
          نفر دوم      
          نفر سوم          منبع خبر : 
    نویسنده خبر :