صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          13/10/97          17:44  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته سری 1 در نیمسال دوم 97-96 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

     اسامي دانشجويان ممتاز  کارشناسی پیوسته  در نيمسال دوم 97-96(سری1)    
(معيار : گذرانيدن حداقل 14 واحد   و کسب ميانگين بالاتر از 14)    
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم علوم اقتصادی    
15 واحد 17.07 ياسمن حدادي 931242017 نفر اول ورودي  مهر 93    
17 واحد 15.35 مژگان ياوري 931242012 نفر دوم    
        0 نفر سوم    
21 واحد 18.17 محمدعرفان آقاموسي طهراني 941241001 نفر اول ورودي مهر 94    
23 واحد 17.78 سارا ترهنده 941242005 نفر دوم    
17 واحد 17.59 اسماعيل جعفريان 941241002 نفر سوم    
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  حسابداری    
15 واحد 19.6 نازنين محمدي كامراني 931222013 نفر اول ورودي مهر93    
19 واحد 15.47 كيميا دوستي  931222012 نفر دوم    
18 واحد 15.4 شهرزاد افشار مويد 931222022 نفر سوم    
19 واحد 20 فاطمه رحمني زياراني 941222004 نفر اول ورودي مهر 94    
21 واحد 19.42 اسماء فردين فر 941222005 نفر دوم    
19 واحد 18.89 فاطمه معدني پور 941222007 نفر سوم    
22 واحد 19.93 رضا نخعي فرد 951221004 نفر اول ورودي مهر95    
19 واحد 19.76 فاطمه روزبان  951222007 نفر دوم    
18 واحد 19.03 پرهام چراغي 951221007 نفر سوم    
22 واحد 19.45 زهرا صفري پور 961212002 نفر اول ورودي مهر96    
22 واحد 18.7 زهرا محمدي 961212004 نفر دوم    
18 واحد 18.11 محمدجواد خداپرست شلماني 961211006 نفر سوم    
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم فقه و حقوق اسلامی     
17 واحد 18.15 زهرا ابراهيم پور حسن آبادي 9312202002 نفر اول ورودي مهر93    
16 واحد 17.44 حامد قدسي 932201001 نفر دوم    
18 واحد 15.17 مرتضي پور شفق قره بلاغ 9312201005 نفر سوم    
19 واحد 18.79 طاهره ماله ميرچگيني 9412202004 نفر اول ورودي مهر94    
21 واحد 18.02 عباس سليمانيها 9412201002 نفر دوم    
22 واحد 17.41 عليرضا شفيعي نژاد 9412201001 نفر سوم    
23 واحد 18.83 حسين جعفري شورستاني 9512201001 نفر اول ورودي مهر 95    
22 واحد 18.32 حانيه شكوري 9512202002 نفر دوم    
22 واحد 17.73 مرتضي عباسي  9512201002 نفر سوم    
24 واحد 19.29 فرزانه عرب زاده 9612202008 نفر اول ورودي مهر 96    
14 واحد 18.93 حميد جعفرخاني 9612201003 نفر دوم    
23 واحد 18.7 مجتبي احمديان 9612201001 نفر سوم    
                   
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مهندسی صنایع    
18 واحد 16.92 طاهره نورپور 9512322004 نفر اول ورودي مهر95    
15 واحد 13.7 ساغر كلهر 9512322003 نفر دوم    
14 واحد 13.25 پويا رضاقلي 9512321004 نفر سوم    
17 واحد 16 ساينا امير دستمالچي 9612322001 نفر اول ورودي مهر 96    
          نفر دوم    
          نفر سوم    
                   
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم طراحی صنعتی    
19 واحد 19.55 عليرضا خامسي 9612331001 نفر اول ورودي مهر96    
15 واحد 18 ميثم كوچكي صيقلدهي 9612331002 نفر دوم    
19 واحد 16.32 كوثر ملك محمدي 9612332005 نفر سوم        منبع خبر : 
    نویسنده خبر :