صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          13/10/97          17:45  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته سری 2 در نیمسال دوم 97-96 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

     اسامي دانشجويان ممتاز  کارشناسی پیوسته  در نيمسال  دوم 97-96(سری2)  
(معيار : گذرانيدن حداقل 14 واحد   و کسب ميانگين بالاتر از 14)  
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی  
19 واحد 17.53 مژگان توحيدلو 931232003 نفر اول ورودي 93  
15 واحد 17.1 كيانوش حبيب وند 932231003 نفر دوم  
18 واحد 16.17 سامان موميوند 931231004 نفر سوم  
16 واحد 17.53 عليرضا ترابي توران پشتي 941231002 نفر اول ورودي مهر 94  
18 واحد 16.96 نفس شقاقي 941232004 نفر دوم  
16 واحد 16.38 نيما اميري 941231001 نفر سوم  
23 واحد 17.6 سيدحسن موسوي 951231006 نفر اول ورودي مهر95  
19 واحد 16.99 محمدمهدي كي منش 951231004 نفر دوم  
19 واحد 15.29 سامان گرجي سفيد مزگي 951231005 نفر سوم  
17 واحد 19 رقيه يونسي 961232002 نفر اول ورودي مهر96  
16 واحد 15.38 مسعود عربي 961231001 نفر دوم  
          نفر سوم  
   
          رتبه ترم علوم ورزشی - علوم زیستی   
16 واحد 18.29 نازنين خسرونژاد 9322252002 نفر اول ورودي بهمن 93  
22 واحد 17.55 سجاد صفري 9322251002 نفر دوم  
18 واحد 17.19 محسن داودي بزاستاني 9322251001 نفر سوم  
               
24 واحد 19.31 راحله خدابنده 9412252003 نفر اول ورودي 94  
24 واحد 19.25 راحله كبيري  9412252007 نفر دوم  
22 واحد 19.05 فاطمه زندي زياراني 9412252006 نفر سوم  
               
24 واحد 18.71 مريم حسين نژاد 9512252002 نفر اول ورودي 95  
20 واحد 17.32 سحر طاهري 9522252006 نفر دوم  
24 واحد 16.38 سارا حسينقلي 9512252003 نفر سوم  
               
20 واحد 17.2 غزال فلاح فيشاني  0 نفر اول ورودی 96  
16 واحد 17.13 وحيد قلي پوربرزگر 0 نفر دوم  
           
          رتبه ترم  مدیریت جهانگردی  
23 واحد 19.83 مهديه روحي 941292004 نفر اول ورودي مهر94  
22 واحد 19.82 مژگان طهماسبي 941292006 نفر دوم  
22 واحد 19.57 سارا ملائي 941292010 نفر سوم  
               
21 واحد 16.95 نفيسه سادات حسيني 942292003 نفر اول ورودي بهمن94  
19 واحد 16.18 شقايق مشهدي تفرشي 942292004 نفر دوم  
16 واحد 15.52 ياسمن پيرپور 942292002 نفر سوم  
               
17 واحد 17.24 فريبا فريدونپور 951292004 نفر اول ورودي مهر95  
24 واحد 16.65 شيما رياضي 951292003 نفر دوم  
20 واحد 14.3 سيدمرتضي زرآبادي 951291001 نفر سوم  
               
19 واحد 18.47 زهرا رضائي شهركي 961292002 نفر اول ورودي مهر96  
19 واحد 15.51 اميدرضا بغدادي 961291002 نفر دوم  
18 واحد 14.78 محمدرضا حسني 961291003 نفر سوم      منبع خبر : 
    نویسنده خبر :