صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/10/97          13:00  
    عنوان خبر : تاکيد معاونت آموزشي بر شرکت دانشجویان در نظر سنجي اينترنتي در خصوص اساتيد .....* مهم *
  خلاصه خبر :  
  

ازتمام دانشجويان تقاضا ميشود بعداز ورود به پروفايل شخصي از طريق گزينه (امکانات )زير گروه (فرم نظر سنجي)را انتخاب و نسبت به تکميل فرم نظر سنجي از اساتيد اقدام نمايند . نظر به اهمیت اطلاع از نظرات دانشجویان در تصمیم گیری های گروه آموزشی  بر دقت در پاسخگویی به سوالات تاکید می گردد ضمنا"تاکید می گردد اطلاعات نظرسنجی و نظرات نظر دهندگان کاملا" محرمانه می باشد    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :