صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          19/11/97          22:1  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس تغذیه انسانی دانشحویان ارشد تغذیه ورودی 97 اسناد دکنر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره  اعلامی ارفاق اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  کد دانشجو ردیف
0     0 9177 1
9.5 1.5 2 6 9120 2
8.5 1.25 1 6.25 9170 3
9 1 0.5 7.5 9121 4
10.5 1.5 1.5 7.5 9247 5
11 1 0.5 9.5 9229 6
12.5 1.5 1.5 9.5 9161 7
12 1 0.5 10.5 9131 8
13.5 1.5 1 11 9228 9
15.5 1.75 2 11.75 9175 10
16 2.25 2 11.75 9173 11
17 2 1.5 13.5 9243 12
17 2.25 1 13.75 9103 13
18 1.5 2 14.5 9162 14
20 1 2 17 9249 15    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :