صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          20/11/97          14:1  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس دارو شناسی دانشحویان ارشد اسناد دکنر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره  اعلامی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی   اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  کد دانشجو ردیف
13 2 1 10 8995 1
15 2 1.5 11.5 8787 2
14.5 2.5 2 10 9034 3
12 2.25 2 7.75 8984 4
16 2.5 2 11.5 8891 5
19 2.5 2 14.5 8781 6
16.5 2.25 2 12.25 8788 7

8.5

2

1.5

5

9019

8

11

2 1.5 7.5 9012 9
12 2 2 8 9033 10

10.5

1.75

0

8.75

8752

11
13 2 1.75 9.25 8789 12
16.5 2.75 2 11.75 8985 13
14 2 1.5 10.5 8986 14

11.5

2

1.5

8

8784

15
18 2.25 2 13.75 8838 16
12 2.25 2 7.75 9022 17
17 2 2 13 8983 18

10

2

2

6

8785

19
14.25 2 2 10.25 8782 20    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :