صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/12/97          16:14  
    عنوان خبر : اطلاعیه خیلی مهم برای دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی 95
  خلاصه خبر :  
  


دانشجويان ارشد ورودی 95 كه تاكنون از پايان نامه خود دفاع ننموده وفرم تمديد ترم  خود را به آموزش تحويل نداده اند مي بايست تا روز چهارشنبه مورخ15/12/97 فرم خود را تكميل نموده و به آموزش تحويل نمايند در غير اينصورت با توجه به اتمام سنوات تحصيلي حكم عدم مراجعه آنان در سيستم ثبت ومسئولیت عواقب بعدی و مشکلات  با خود دانشجو خواهد بود.(فرم مورد نظر در پروفایل شخصی  دانشجو در دسترس است    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :