صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          20/12/97          1:56  
    عنوان خبر : یزنمرات نهایی ترمیم شده ذرس تغذیه انسانی استاد دکتر جمیدی دانشجویان ارشد
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره نهایی بعد از تجدید نظر نمره  اعلامی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی  اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  کد دانشجو ردیف
  0     0 9177 1
12 9.5 1.5 2 6 9120 2
12 8.5 1.25 1 6.25 9170 3
12 9 1 0.5 7.5 9121 4
12 10.5 1.5 1.5 7.5 9247 5
12 11 1 0.5 9.5 9229 6
13.5 12.5 1.5 1.5 9.5 9161 7
13 12 1 0.5 10.5 9131 8
16 15 2 2 11 9228 9
16.5 15.5 1.75 2 11.75 9175 10
17 16 2.25 2 11.75 9173 11
18 17 2 1.5 13.5 9243 12
18 17 2.25 1 13.75 9103 13
19 18 1.5 2 14.5 9162 14
20 20 1 2 17 9249 15    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :