صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          23/03/98          18:17  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز رشته های کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول 98-97به تفکیک رشته ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

اسامي دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته در نيمسال اول 98-97
(معيار : گذرانيدن حداقل 16 واحد و کسب ميانگين بالاتر از 16)
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم علمی کاربردی حسابداري
18 واحد 15.21 صديقه ابراهيم زاده سرملي 952322002 نفر اول ورودي  بهمن 95
17 واحد 16.66 مهسا كشاورزاسعدي 952322003 نفر دوم
16 واحد 16 سمانه لامعي رامندي 952322001 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مديريت بازرگاني
24 واحد 17.44 سهراب ملاحسيني 961331005 نفر اول ورود ي مهر 96
19 واحد 16.89 مهدي يوسفلي 961331008 نفر دوم
20 واحد 16.1 حسين غلامحسيني  961331006 نفر سوم
             
20 واحد 17.57 مهدي متين  962331001 نفر اول ورودي بهمن 96
19 واحد 17.06 ستايش رضائي نياركي 962332002 نفر دوم
          نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  تربيت بدني
19 واحد 18.79 فاطمه قرباني گلدياني 9613182007 نفر اول ورودي مهر 96
23 واحد 18.41 فاطمه محمدي 9613182009 نفر دوم  
23 واحد 18.24 ريحانه سادات حسيني 9613182003 نفر سوم  
             
19 واحد 18.32 نسرين آزادفلاح 9713182001 نفر اول ورودي مهر 97
24 واحد 17.38 منيژه درويش عجمي  9713182003 نفر دوم
20 واحد 17.18 فاطمه جعفري 9713182002 نفر سوم
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی
24 واحد 18.48 محمد چگيني 961391001 نفر اول ورودي مهر 96
          نفر دوم
          نفر سوم
             
17 واحد 17 غلامرضا كريمي 962391001 نفر اول ورودي بهمن96
          نفر دوم
          نفر سوم
18 واحد 17.06 فاطمه چگيني 971392001 نفر اول ورودي مهر 97
          نفر دوم
          نفر سوم    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :