صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/10/98          18:59  
    عنوان خبر : اسامي دانشجويان ممتازمقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99-98 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

 

اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در  نیمسال  اول 99-98  به تفکیک رشته - ورودی  
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی
10 واحد 19.8 نگار نيك نفس 9716516208 نفر اول ورودی 97 مهر 
12 واحد 19.35 مهديه نوروزي اقبالي 9716516207 نفر دوم
12 واحد 19.2 زهره قاسمي نژاد 9716516210 نفر سوم
             
14 واحد 20 محيا دانشجو 9816516206 نفر اول ورودی 98 مهر 
14 واحد 18.7 سميه زماني 9816516202 نفر دوم
10 واحد 17.6 هاتف بزرگ خو 9816516107 نفر سوم
               
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت ورزشی -گرایش مدیریت راهبردی
12 واحد 20 ميترا بابائي زردره 9716524201 نفر اول ورودی 97 مهر 
12 واحد 19.67 مهدي علي زاده آخوندي 9716524106 نفر دوم
12 واحد 19.42 ابوالفضل مرادلو 9716524108 نفر سوم
             
12 واحد 19.13 حامد افضلي 9816524101 نفر اول ورودی 98 مهر 
10 واحد 18.3 محمد كلهر 9816524105 نفر دوم
14 واحد 18.3 پرويز قرباني 9816524104
10 واحد 17.9 حسين رحماني 9816524102 نفر سوم
               
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     حقوق خصوصی
9 واحد 19.61 معصومه انصار 9716537201 نفر اول ورودی 97  
9 واحد 19.14 زهره دانشمند 9716537204 نفردوم 
9 واحد 18.89 حامد قدسي 9716537112 نفر سوم
               
13 واحد 19.7 علي محمودي 9816537105 نفر اول ورودی 98مهر    
13 واحد 19.2 علي عزيزپور 9816537103 نفردوم   
13 واحد 18.7 اعظم پيونده 9816537203 نفر سوم  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در  نیمسال اول   97-96  به تفکیک رشته - ورودی صفحه دوم  
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     فیزیولوژی ورزشی-گرایش فعالیت بالینی
10 واحد 19.7 اسماعيل  حبيبي 9716526101 نفر اول ورودی 97 مهر 
10 واحد 19.45 مجيد گروهء 9716526104 نفردوم
10 واحد 19.3 علي بخشي 9716526103 نفر سوم
             
10 واحد 19.2 رحمان رستمي 9816526102 نفر اول ورودی 98 مهر 
14 واحد 18.3 زينب رشيد بيورزني 9816526202 نفر دوم
14 واحد 18.1 شكيباسادات افتخاريان 9816526201 نفر سوم
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیکی
8 واحد 19.94 فريبا كلاني فر 9716531204 نفر اول ورودی 97 مهر 
12 واحد 19.83 سولماز هلالي آبرس 9716531206 نفر دوم
12 واحد 19.33 محمد عبدي پاكدهي 9716531102 نفر سوم
 
6 واحد 19.5 منيژه اسمعيل نياكيوي 9816531201 نفر اول ورودی 98 
6 واحد 18.33 متين كامكاري 9816531206 نفر دوم
10 واحد 18.15 فاطمه چراغي 9816531207 نفر سوم
               
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   فیزیولوژی ورزشی-گرایش تغذیه ورزشی
8 واحد 20 جواد نيك آموز 9716530103 نفر اول ورودی 97 مهر 
8 واحد 20 راحله كبيري 9716530206
8 واحد 19.75 آرزو خالقي 9716530202 نفر دوم
8 واحد 19.75 زينب ميربيك درويشوند 9716530208
8 واحد 19 معصومه احمدي 9716530201 نفر سوم
             
             
14 واحد 18.05 افشين مافي 9816530106 نفر اول ورودی 98 مهر 
14 واحد 17.7 پريسا فرازمندراد 9816530207 نفر دوم
10 واحد 17.2 سهيلا فتحي نصيرمحله 9816530206 نفر سوم
                   منبع خبر : 
    نویسنده خبر :