صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          08/02/99          12:33  
    عنوان خبر : لیست کلاس های انلاین مجازی روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99
  خلاصه خبر :  
  

 

لیست کلاسهای آنلاین مجازی روز سه شنبه 9 اردیبهشت
(سه شنبه از16:30تا19:30)    اصغري،جعفر حسابداري ميانه 2
(سه شنبه از16:30تا19)    افشاري،محمد مهدي مديريت عمومي
(سه شنبه از11تا13)    آذري ويائي ،محمد اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي
(سه شنبه از9:30تا11)    آذري ويائي ،محمد مكاتبات تجاري و گزارش نويسي
(سه شنبه از16:30تا18:30)    جلالي ايرنجي،مرضيه مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي
(سه شنبه از14تا16:30)    حاج سيد رضي،سيد قاسم مديريت استراتژيك
(سه شنبه از18:30تا20)    حميدي،دكترمنصور آناتومي و فيزيولوژي انساني 3مباني آناتومي حركتي
(سه شنبه از11تا13:30)    خليلي،ژيلا روان شناسي سازماني روانشناسي عمومي
(سه شنبه از16:30تا18)    درودي،حسين (سهيل) حقوق اساسي
(سه شنبه از15تا16:30)    درودي،حسين (سهيل) ريشه هاي انقلاب اسلامي ايران
(سه شنبه از14تا16:30)    رمضاني،سميه بهايابي (1)حسابداري صنعتي (1)
(سه شنبه از16:30تا19)    شاه پوري اراني،كيوان آمار كاربردي (1)آمار و كاربرد آن در مديريت
(سه شنبه از14تا16:30)    شاه پوري اراني،كيوان آمار مهندسي
(سه شنبه از8تا10:30)    شاه پوري اراني،كيوان روش تحقيق و ماخذ شناسي
(سه شنبه از16:30تا18)    طاهري،صفرعلي تاريخ تحليلي صدراسلام
(سه شنبه از15تا16:30)    طاهري،صفرعلي تفسيرموضوعي قرآن
(سه شنبه از8تا9:30)    محمد بيگي،سحر زبان انگليسي مكاتبات تخصصي
(سه شنبه از9:30تا11)    محمد بيگي،سحر زبان تخصصي مديريت 3و4
(سه شنبه از9:30تا11)    محمد بيگي،سحر زبان تخصصي مهندسي صنايع
(سه شنبه از11:30تا13)    محمد بيگي،سحر زبان تخصصي يك حسابداري
(سه شنبه از16:30تا19)    ميهن دوست،مهدي برنامه ريزي و توسعه اقتصادي مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :