صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          08/02/99          12:35  
    عنوان خبر : لیست کلاس های انلاین مجازی روز4شنبه 10 اردیبهشت 99
  خلاصه خبر :  
  

 

لیست کلاسهای آنلاین چهارشنبه 10اردیبهشت
زبان انگليسي تخصصي (2) محمد بيگي،سحر (چهارشنبه از10:30تا11:30)  
سيستم هاي خريد  انبارداري و توزيع دلير،دل آرام (چهارشنبه از10:30تا13)  
اقتصاد مهندسي شاه پوري اراني،كيوان (چهارشنبه از10:30تا13)  
زبان تخصصي دو ( كارشناسي تربيت بدني)متون خارجي در مباني علوم زيستي زبان تخصصي كارداني تربيت بدني  محمد بيگي،سحر (چهارشنبه از11:30تا13)  
كاربرد رايانه در تربيت بدني شاه پوري اراني،كيوان (چهارشنبه از13:30تا16:30)  
جبر خطي نجفي،دكتر ايرج (چهارشنبه از14تا16:30)  
حسابرسي2 جهانديده،حسين (چهارشنبه از14تا16:30)  
ريشه هاي انقلاب اسلامي ايران طاهري،صفرعلي (چهارشنبه از15تا16:30)  
حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي منجم ،دكترسارا (چهارشنبه از15تا16:30)  
مديريت سرمايه گذاري منجم ،دكترسارا (چهارشنبه از16:30تا18:30)  
سياستهاي پولي ومالي  بيدل،مهدي (چهارشنبه از16:30تا19)  
پژوهش عملياتي يك  نجفي،دكتر ايرج (چهارشنبه از16:30تا19)  
پژوهش عملياتي دو شاه پوري اراني،كيوان (چهارشنبه از16:30تا19)  
مباني حسابداري مديريت  اصغري،جعفر (چهارشنبه از16:30تا19)  
خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي بابائي همتي،دكترروشن (چهارشنبه از17تا19)  
كمك هاي اوليه -كمك هاي اوليه در صدمات ورزشي حميدي،دكترمنصور (چهارشنبه از18:30تا20)  
سيستم هاي اطلاعاتي درمديريت دلير،دل آرام (چهارشنبه از8تا10:30)  
مهندسي فاكتورهاي انساني شاه پوري اراني،كيوان (چهارشنبه از8تا10:30)  
زبان انگليسي تخصصي (1) محمد بيگي،سحر (چهارشنبه از8تا9:30)  
اصول سرپرستي در تربيت بدني- مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني سلطاني،دكترمصطفي (چهارشنبه از8تا9:30)  
زبان انگليسي مكالمه محمد بيگي،سحر (چهارشنبه از9:30تا10:30)  
ساختار و ضوابط انواع سازمان هاي ورزشي سلطاني،دكترمصطفي (چهارشنبه از9:30تا11)      منبع خبر : 
    نویسنده خبر :