صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          07/07/1401          18:48  
    عنوان خبر : گروههای درسی زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ یکشنبه 10 مهر ماه برگزار نخواهند شد...
  خلاصه خبر :  
  

گروههای درسی زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ یکشنبه 10 مهر ماه برگزار نخواهند شد

 

 

  نام استـاد

نام درس

گروه

مهرداد،مهشيد

عكاسي پايه (1)

2128

عميد،شاهده

تجارت الكترونيك

4232

نجفي،مونا

ماليه عمومي وخط مشي مالي  دولتها

2015

مولاوردي خاني،نرجس

اصول حسابداري (2)

3002

عميد،شاهده

بازاريابي و مديريت بازار(با رويكرد اسلامي )

4011

نجفي،مونا

سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي

4429

آذري ويائي ،محمد

مكاتبات تجاري و گزارش نويسي

2145

اصغري،جعفر

حسابداري ميانه 1

3006

اساتيد گروه آموزشي،.

زبان تخصصي يك حسابداري

3010

بيدل،مهدي

مديريت استراتژيك

4095

شاه پوري اراني،كيوان

پژوهش عملياتي يك

3036

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :