صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/07/1401          17:42  
    عنوان خبر : گروههای درسی زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ دوشنبه 11مهر ماه برگزار نخواهند شد
  خلاصه خبر :  
  

گروههای درسی زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ دوشنبه 11مهر ماه برگزار نخواهند شد

 

 

استـاد

نام درس

آذري ويائي ،محمد

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام

نجفي،مونا

مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت

عظيمي،دكتر سلامه

طراحي فني (1)(مباني)

طالشي ،نعمت اله

آمار و كاربرد آن در مديريت2 آمار كاربردي (2)

اساتيد گروه آموزشي،.

بيومكانيك ورزشي

صادقپور ،نيلوفر

آيين دادرسي مدني(1)

پير محمد جماعت،راضيه

پروژه طراحي صنعتي (2) بسته بندي

اساتيد گروه آموزشي،.

حسابداري صنعتي (1) بهايابي (1)

بيدل،مهدي

بازرگاني بين المللي

پير محمد جماعت،راضيه

مواد و روش هاي ساخت (3)

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :